Maximera Konsult: Hantverkarpaketet
Ett förmånligt kampanjerbjudande för dig som jobbar inom hantverkarbranschen

I och med sitt företagande förbinder var näringsidkare sig till att, från dag ett, leva upp till myndigheternas alla lagar och förordningar – ett formellt krav som minst sagt är svårt att uppfylla. Trots mycket goda kunskaper inom sitt respektive yrkesområde och flerårig erfarenhet av livet som entreprenör är det ofta svårt att hålla koll på alla ekonomiska och juridiska aspekter som gör det svårt att driva verksamheten med framgång. Med oss som ert företags förlängda arm kan ni lägga alla dessa formella och administrativa bitar åt sidan och istället fokusera på det ni helst vill göra – att driva ett företag i hantverkarbranschen.


Vid en närmare titt på småföretags offerter, anbud och handlingar finnar man ofta klara brister som kan minska företags lönsamhet, i synnerhet i hantverkarbranschen där spättskompetens inom bolagets primära arbetsområden ofta är särskilt framstående. Vid rättsliga prövningar kan dessa brister komma att bli ett hårt bakslag med negativa påföljder som annars kunde ha undvikits. Med oss som personlig rådgivare behöver ni inte längre oroa er för detta, vi tar hand om det åt er.

För att underlätta för dig i ditt företagande erbjuder Maximera Konsult dig hjälp på traven med att skapa korrekt och säljande dokumentation som på sikt förbättrar företagets utveckling och lönsamhet. Med alla formella krav på plats andas ni seriositet vilket ger ökad konkurrenskraft på marknaden.

Genom att ansluta sig till Maximera Konsults företagsrådgivning får du tillgång till samma resurser som stora företag men för en mindre peng, samtidigt som du får möjligheten att fokusera på det du egentligen intresserar dig för.

Vi erbjuder goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom följande områden:

 • Företagsekonomi
 • Administration, upprättande av dokument
 • Försäkringsrådgivning
 • Juridik
 • Marknadsföring
 • Utveckling och handlingsplaner
 • Regelbunden konsultation
 • Projektledning och ekonomistyrning av projekt

Anslut dig till oss så slipper du kontakten (och allt strul) med myndigheter och flera konsultföretag inom olika ämnesområden – låt oss ta hand om allt!

Som ny kund hos Maximera Konsult rekommenderar vi er att först genomgå en företagsanalys för att ta reda på företagets status. Därefter tar vi fram en handlingsplan för dina specifika behov och preferenser, och slutligen skrider vi till verket, för framgång och utveckling.
Efter 20 års arbete i hantverksbranschen har jag kunnat konstaterat att man som hantverkare behöver en bra organisation bakom sig för att lyckas med sitt företagande. Som kund hos Maximera Konsult har du endast en kontaktperson i alla frågor rörande ditt förtagande.Därför har vi på Maximera Konsult tagit fram ett koncept som vi kallar hantverkarpaketet.

    

Hantverkarpaketet från 1590 kr exkl. moms

 

 • EKONOMISK KONTROLL - BOKFÖRING OCH REDOVISNING

Vi sköter allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer. Varje månad får du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger dig bra kontroll på företagets balans, resultat och likviditet. Tillsammans går vi även igenom dina resultat för den valda tidsperioden.


 • KONSULTATION OCH RÅDGIVNING

Genom att vara ansluten till vår företagstjänst får du tillgång till konsultation som omfattar frågor kring företagande i största allmänhet. Vi kan b.la. hjälpa till med:
     

 • Frågor kring anbud och offerter.
 • Rådgivning vid upprättande av dokument.
 • Konsultation inom personal- och lönefrågor.
 • Tillgång till telefonrådgivning.
 • Tillgång till mångårig erfarenhet från hantverksbranschen avseende företagande, kalkylering och projektledning.
 • Mentorskap

Prissättning av hantverkarpaketet utförs individuellt.

Välkommen att kontakta oss via kontaktforumäret här, eller på telefon 08-410 400 14.