Rådgivning Privatpersoner

Ekonomisk coachning
Vi erbjuder ekonomisk rådgivning som hjälper dig att få bättre kontroll över din ekonomi.

Våra konsulter utför först en grundlig granskning av din ekonomi och upprättar sedan en rimlig budget. Tillsammans med våra konsulter utarbetas sedan en plan för den framtida ekonomin och hur denna positiva trend skall kunna bibehållas även efter coachningen. Vårt mål är att bygga en stabil grund för er att stå på och att ge er de verktyg som behövs för att hantera ekonomin med framgång även i framtiden.
Vi hjälper även till i kontakten med banker och myndigheter och följer sedemera upp er framtida prosper under ett års tid.


Personlig coachning
Få kontroll över ditt liv och styr det själv åt det håll du vill. Vi identifierar hur ditt liv fungerar och hittar nyckelverktygen för en positiv förändring. Få coachning som inspirerar och hjälper dig framåt och uppåt. Maximera Konsults personliga coachning innehåller teoretiska, så väl som praktiska utmaningar som sätter er på prov.
Då det konkreta resultatet står i fokus koncentrerar vi oss på just detta.


Nedladdning privatblad