Utvecklingspaket

Maximera Konsult hjälper inte bara nystartade företag. Vi jobbar även med affärsutveckling och företagsutveckling av små och medelstora företag.
Affärsutveckling är att utveckla företag utifrån marknadens behov. För att lyckas med detta jobbar vi med analyser av företag, marknader och organisationer.

Syftet med analysmetoden är att identifiera orsaker och problem och att ta fram möjligheter för nyskapande idéer, problemlösningar, strategier, praktiska planer för utveckling, tillväxt och förnyelse.
Problemlösningarna och idéerna är unika i varje enskilt fall eftersom ingen organisation är den andra lik. Därför skräddarsyr vi lösningar för just ditt behov, baserad på de problem ditt företag uppfattar som ivägen för framtida utveckling.

Viktigt är att förankra idéer, lösningar, strategier och planer inom organisationen. På så sätt skapas motivation , kreativitet, förtroende och ett gott samarbete vilket i sin tur ger en bestående positiv effekt på relationen med företagets kunder. Vi genomför en analys av vilka behov företaget har och där efter tar vi fram en utvecklingsplan för ledning, personal och ekonomi.

Hör gärna av er till oss för kostnadsfri konsultation!